- Czemu musimy wybierać? - pytają. Nie muszą, przepisy pozwalają na łączenie obu przedmiotów - wyjaśnił nam resort edukacji. - Uczeń może brać udział zarówno w zajęciach z religii, jak i z etyki - odpowiedział stanowczo jego rzecznik Grzegorz Łacheta. Jeśli szkoła zniechęca do etyki, rodzice mogą złożyć skargę w kuratorium. Więcej: http://wyborcza.pl>>>