W udostępnionych materiałach znalazły się także deklaracje przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. 

Przygotowany materiał ma związek z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy wprowadza możliwość przystąpienia w bieżącym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego uczniom będącym obywatelami Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski. Zgodnie z nim uczniowie realizujący obowiązek nauki, będący obywatelami Ukrainy, mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie do 31 marca br. Uczniowie będący obywatelami Ukrainy, realizujący obowiązek szkolny, składają deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty w terminie do 11 kwietnia.

Sprawdź: Przyjmowanie do szkół i przedszkoli uczniów z Ukrainy - wzory przetłumaczone na język ukraiński >

Rozporządzenie umożliwiło Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wprowadzenie dodatkowych dostosowań na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym i egzaminie zawodowym dla uczniów i absolwentów, którzy przybyli do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 r.

 

 

Czytaj: Ukraiński uczeń napisze egzamin ósmoklasisty>>

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin maturalny