Jak podkreśla RPD, szkoła musi zadbać o zaspokojenie potrzeb żywieniowych dzieci, problem jest istotny szczególnie w przypadku dzieci przewlekle chorych, które wymagają pomocy w czynnościach pielęgnacyjno-leczniczych.

Do biura rzecznika wciąż wpływa wiele skarg, w których podnoszony jest ten problem - w dalszym ciągu przedszkola, szkoły i placówki systemu oświaty nie zawsze realizują swoje obowiązki w tym zakresie.  Jak tłumaczy RPD, wciąż dochodzi do sytuacji, w której rodzice muszą samodzielnie dostarczać dzieciom posiłki, a także osobiście kontrolować czas ich podawania. 

Od września rewolucja w ocenianiu i awansie nauczycieli>>

W wystąpieniu podkreślono, że szkoła powinna dostosowywać posiłki również do potrzeb uczniów, którzy nie mogą spożywać jakiegoś rodzaju żywności z powodu norm kulturowych lub religijnych. Według rzecznika jednostki systemu oświaty powinny szanować prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem.

 

RPD już raz interweniował w tej sprawie, jednak nie przyniosło to zadowalających efektów. W wystąpieniu Marek Michalak sugeruje konieczność zwrócenia dyrektorom i nauczycielom uwagi na ten problem.  Jak podkreśla rzecznik, niezbędne jest wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad dyrektorami szkół w tym zakresie.

Nauczyciel nie będzie zastępował pielęgniarki>>

Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:
Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>
Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>