Chodzi o te osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i rozpoczęły pierwszą pracę bądź prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jak również te, które już kiedyś wybrały OFE, ale nie były wówczas ubezpieczone - taka decyzja nie zrodziła żadnych skutków prawnych. Obowiązek zawarcia umowy z OFE dotyczy bowiem osób, które zostały po raz pierwszy objęte ubezpieczeniem emerytalnym i rentowymi. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, muszą one nie później niż w ciągu 7 dni od chwili podjęcia pierwszej pracy zawrzeć umowę z OFE. Wyjątek dotyczy tylko studentów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub którzy rozpoczęli studia doktoranckie. Jeśli nie przekroczyli 26 roku życia, nie musza wybierać OFE.

ZUS dwa razy w roku przypomina o tym, że trzeba zostać klientem funduszu emerytalnego: odpowiednio wcześniej przed 10 stycznia i 10 stycznia każdego roku.
Od tego roku OFE wybiera się tylko drogą korespondencyjną. Szczegółowe wskazówki w jaki sposób to uczynić znajdują się na stronie internetowej każdego funduszu. Na stronie KNF (www.knf.gov.pl ) znajdują się informacje, które mogą pomóc w wyborze. Są tam m. in. dane historyczne OFE, wysokość opłat pobieranych przez poszczególne fundusze, oraz sposób ich ściągania.
Ci świeżo ubezpieczeni , którzy samodzielnie nie wybiorą OFE zostaną przydzieleni do wybranego funduszu w drodze losowania, które zostanie przeprowadzone przez ZUS . Losowanie odbywa się dwa razy w roku: w ostatnim dniu roboczym stycznia i sierpnia. Najbliższe odbędzie się 31 stycznia 2013 r. Po raz pierwszy w historii weźmie w nim udział tylko jeden fundusz emerytalny: Amplico OFE. W losowaniu przeprowadzanym przez ZUS nie biorą udziału trzy największe OFE. Uczestnictwo zależy bowiem od wielkości funduszu i wyników inwestycyjnych. Wymóg jest taki, że stopa zwrotu funduszu musi być wyższa od średniej dla branży w dwóch trzyletnich zestawieniach osiągnięć inwestycyjnych opublikowanych przez KNF oraz zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich funduszy.
Jeżeli żaden z OFE, których aktywa w końcu drugiego okresu rozliczeniowego w roku poprzednim nie przekroczyły 10 % wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, nie uzyskał w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych stóp zwrotu wyższych niż średnie ważone stopy zwrotu w każdym okresie rozliczeniowym, ZUS wyznacza OFE w drodze losowania spośród funduszy, które uzyskały stopy zwrotu wyższe niż średnie ważone stopy zwrotu w jednym okresie rozliczeniowym.
Liczba ubezpieczonych uzyskujących członkostwo w poszczególnych OFE wyznaczonych w wyniku losowania powinna być równa. Do każdego z funduszy OFE losowana jest taka sama liczba ubezpieczonych. A zatem ubezpieczony przydzielany do OFE w drodze losowania nie ma możliwości trafić do funduszów emerytalnych OFE najbardziej liczących się na rynku. W losowaniu OFE mamy natomiast dużą szansę trafić do OFE, który na polskim rynku ma słabą pozycję.

W ostatnim, lipcowymi losowaniu OFE przez ZUS wzięło udział 179 tys. osób, które nie wybrały samodzielnie funduszu i zostały przydzielone do trzech OFE.