Ramowy skrócony program szkolenia absolwentów dla marynarzy działu pokładowego na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej wprowadził nowo dodany załącznik 8a do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego (Dz. U. poz. 258 z późn. zm.). Zmiany wprowadzono także do załącznika nr 3 w rozdziale 3.8 „Budowa i stateczność statku” oraz do załącznika nr 5 w rozdziałach: 5.7 „Budowa i stateczność statku” i 5.9 „Przewozy morskie”.
Ramowy skrócony program szkolenia absolwentów dla marynarzy działu maszynowego na poziomie zarządzania określa nowo dodany załącznik nr 7a do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz. U. poz. 536 z późn. zm.).
Nowe ramowe programy szkolenia absolwentów zaczną obowiązywać 29 marca br.