Rząd przyjął we wtorek uchwałę wprowadzającą tzw. zasadę dwóch terminów. Zmiany kluczowe dla przedsiębiorców będą wchodzić w życie dwa razy w roku: 1 stycznia i 1 czerwca.

Zostaną nią objęte rządowe projekty ustaw, rozporządzenia Rady Ministrów i prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. Przedsiębiorcy będą mieli co najmniej 30 dni na zapoznanie się z przepisami przed datą wejścia ich w życie. Rząd będzie także rekomendował zastosowanie tej zasady do pozarządowych projektów ustaw. Taka rekomendacja będzie w stanowisku rządu do projektu.

Celem nowego rozwiązania jest poprawa sytuacji przedsiębiorców. Dzięki ograniczeniu częstotliwości zmian w prawie planowanie działalności gospodarczej ma być łatwiejsze, a tym samym zmaleć mają koszty prowadzenia przedsiębiorstwa. Dwa terminy wejścia w życie przepisów dla biznesu obowiązują w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i na Litwie.