Od 2011 roku osoby prywatne i mali przedsiębiorcy będą mogli założyć w Internecie zaufany profil, który pozwoli przesyłać do ZUS dokumenty drogą elektroniczną, bez potrzeby korzystania z płatnego kwalifikowanego podpisu. Profil będą mogły założyć osoby fizyczne, a także cudzoziemcy posiadający numer PESEL. Aby skorzystać z nowego rozwiązania, trzeba będzie wypełnić elektroniczny dokument znajdujący się na stronie urzędu i podpisać go elektronicznym podpisem, czyli zaufanym profilem. Dzięki temu, że profil identyfikuje nadawcę może być wykorzystywany do potwierdzania przesyłanych informacji.

Istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego po założeniu konta na rządowym portalu ePUAP, wystarczy złożyć w tej sprawie wniosek w formie elektronicznej. Następnie w ciągu 14 dni należy udać się do urzędu w celu potwierdzenia swojej tożsamości na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Zaufany profil będzie ważny przez 3 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 3 lata.

W przypadku złożenia nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, jak również usunięcia konta użytkownika zaufany profil straci ważność. Sam zainteresowany także będzie mógł z niego zrezygnować.

 

Źródło: Gazeta Prawna,  Bożena Wiktorowska, 3 września 2010 r.