"Zarządzanie wynagrodzeniami jest oparte na wyraźnie sformułowanej filozofii, czyli zestawie zasad i przekonań, które są spójne z wartościami cenionymi przez organizację i ułatwiają ich wdrażanie. Filozofia ta zakłada, że jeśli zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) polega na inwestowaniu w kapitał ludzki celem osiągnięcia odpowiedniego zysku, to pracowników należy wynagradzać w sposób uzależniony od ich wkładu, tzn. generowanego przez nich zwrotu z inwestycji.

Filozofia zarządzania wynagrodzeniami wymaga również, aby wynagradzanie pracowników miało charakter strategiczny, tzn. uwzględniało długoterminowe aspekty doceniania pracowników za to, co robią i osiągają. Strategie wynagradzania i procesy niezbędne do ich wdrażania powinny wynikać ze strategii biznesowej przedsiębiorstwa.

W zarządzaniu wynagrodzeniami stosowana jest koncepcja „wynagrodzenia całkowitego”. Traktuje ona wszystkie aspekty wynagrodzenia jako spójną całość powiązaną z innymi inicjatywami dotyczącymi ZZL, a jej celem jest zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników oraz stymulowanie ich rozwoju. Koncepcja ta wymaga zintegrowania strategii wynagradzania ze strategiami ZZL w zakresie wykorzystania talentów i rozwijania zasobów ludzkich. Zarządzanie wynagrodzeniami jest integralną częścią zarządzania pracownikami w ramach ZZL."

Fragment książki "Zarządzanie wynagrodzeniami" M. Armstronga

Zarządzanie wynagrodzeniami polega na formułowaniu i wdrażaniu strategii i procesów, których celem jest należyte wynagradzanie pracowników za pomocą środków finansowych i niefinansowych. Wiąże się ono z projektowaniem, wdrażaniem i obsługą systemów wynagrodzeń uwzględniających potrzeby zarówno firmy, jak i jej grup interesów. Ogólnym zadaniem zarządzania wynagrodzeniami jest sprawiedliwe i spójne wynagradzanie pracowników zgodnie z tworzoną przez nich wartością, w sposób ułatwiający firmie realizację celów strategicznych.

W książce "Zarządzanie wynagrodzeniami" przedstawiono zarówno ramy pojęciowe, jak i praktyczne aspekty zarządzania wynagrodzeniami. Czytelnik znajdzie tu wiele informacji o najważniejszych teoriach i najlepszych praktykach wynagradzania pracowników. Są one przedstawione w sposób przejrzysty i zrozumiały, uzupełnione listami kontrolnymi, diagramami i podsumowaniami.

Oto najważniejsze tematy omówione w książce:

  • podstawowe założenia i ramy pojęciowe zarządzania wynagrodzeniami
  • wartościowanie stanowisk pracy i zależności między nimi
  • struktura płac i kategorii zaszeregowania
  • płace uwarunkowane sytuacyjnie
  • zarządzanie wynagrodzeniami wybranych grup pracowników
  • świadczenia pracownicze i programy emerytalne
  • procedury i przypadki dotyczące zarządzania wynagrodzeniami

Przedstawiono ponadto wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę e-reward oraz przykłady ponad 30 nowych najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania wynagrodzeniami. Ważne zagadnienia, takie jak budowanie zaangażowania, programy premiowania czy wynagradzanie pracowników wiedzy zostały przedstawione w nowym świetle.

Informacja o autorze:
Michael Armstrong jest niezależnym konsultantem ds. zarządzania oraz partnerem zarządzającym firmy e-reward. Napisał wiele międzynarodowych bestsellerów, m.in. znany podręcznik "Zarządzanie zasobami ludzkimi". W przeszłości pełnił również funkcję głównego egzaminatora w instytucie CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) w zakresie wynagradzania pracowników.

Zaciekawiła cię propozycja książkowa? Odwiedź księgarnię profinfo, aby dokładnie zapoznać się z ofertą!