Tak wynika z opublikowanego z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Może to być pierwsza podwyżka w samorządach od początku 2009 r.

W projekcie zamiast dwóch tabel (oddzielnej określającej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników urzędów i odrębnej dla tych pracujących w pozostałych jednostkach organizacyjnych samorządu) ma być jedna. Ma zawierać kategorie zaszeregowania, każda z nich wyceniona od 1700 zł brutto (kat. I) do 3000 zł brutto (kat. XXII). Obecnie stawka wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika z I kat. zaszeregowania wynosi zaledwie 1100 zł brutto.

Czytaj: Pracownik samorządowy musi złożyć ślubowanie przed rozpoczęciem pracy

Projekt rozporządzenia zmienia także obowiązującą zasadę przyznawania dodatku funkcyjnego z procentowej na kwotową. Ministerstwo Rodziny i Pracy proponuje, aby dodatek funkcyjny był wypłacany według dziewięciu stawek wynoszących od 440 zł do 2750 zł brutto.