Menedżerowie, szczególnie wyższego szczebla, niemal na co dzień stają przed pytaniem „co będzie najbardziej skuteczne i właściwe z perspektywy firmy, jej pracowników, ale też szerszego kontekstu gospodarczego, społecznego, w jakim funkcjonuje organizacja?”

Umiejętność poruszania się w złożonej rzeczywistości i uwzględnianiu wielu różnych i zmiennych czynników niewątpliwie ułatwia myślenie systemowe. Dla menedżerów oznacza to tyle, że w kontekście decyzji o rozwoju najważniejszą rzeczą jest spojrzeć na całość organizacji, powiązania i zależności między zachodzącymi w niej procesami, a następnie odkryć obszar, w którym zmiana przyniesie realną korzyć. Innymi słowy dostrzec gdzie jest prawdziwa przyczyna trudności, z którymi boryka się organizacja, żeby nie zajmować się zmianą jedynie na poziomie objawów.

Więcej: www.hrstandard.pl/2013/10/23/myslenie-systemowe-wyzwania-pracy-coacha-w-organizacji

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 24 października 2013 r.

Data publikacji: 24 października 2013 r.