Od 1 stycznia 2012 r. zasiłki chorobowe, przysługujące pracownikom zarabiającym minimalną pensję, będą ustalane od wyższej podstawy wymiaru. Zgodnie z  art. 45 ust. 1 oraz art. 47 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli jest to pierwszy rok pracy ubezpieczonego, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego  nie może być  niższa od 80 proc. minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o 13,71 proc.

 

Jeżeli kwota podstawy wymiaru wynikająca z obliczenia przeciętnego wynagrodzenia z 12 lub mniej miesięcy jest mniejsza niż minimalna podstawa – wówczas sumę wynikającą z obliczeń należy podnieść do wysokości podstawy minimalnej.

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego była obliczana w 2011 r. zgodnie z podanymi wyżej regułami od kwoty 1386 zł brutto. Do końca tego roku wynosi 956,78 zł – w 1. roku pracy a 1195,98 zł – dla pozostałych pracowników

 

A skoro minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2012 r. wzrasta do 1500 zł brutto to, zgodnie z powyższymi zasadami, minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wyniesie 1294,35 zł, a dla osób zatrudnionych w pierwszym roku pracy - 1035,48 zł.

Jeśli pracownik zatrudniony jest na część etatu, kwoty te ulegają odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego od 1 stycznia 2012 r. będzie dotyczyła również zatrudnionego, który zachoruje na przełomie 2011 r. i 2012 r. W takiej sytuacji należny mu od 1 stycznia 2012 r. należy przeliczyć i ustalić od wyższej podstawy wymiaru.

 

Przypomnijmy, wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru. Jeśli w czasie choroby pracownik przebywa w szpitalu wówczas zasiłek przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru. Odrębna regulacja dotyczy pracowników po 50 roku życia. Im przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 80 % podstawy wymiaru za czas pobytu w szpitalu między 15 a 33 dniem niezdolności do pracy.

 

Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo choroba zawodowa lub też przypada w czasie ciąży, a także jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru (również za czas pobytu w szpitalu).