Od 1 czerwca renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł brutto. Wypłaty w wyższej wysokości zostaną po raz pierwszy zrealizowane we wrześniu, z wyrównaniem od czerwca. Uprawnieni do ręki dostaną 878,12 zł, czyli 132,94 zł więcej niż obecnie.

Senatorowie komisji zgodzili się na przyjęcie ustawy bez poprawek. Poseł PO Mieczysław Augustyn podkreślał, że jest zbyt mało czasu, żeby majstrować nad ustawą. Jest ona oczekiwana, korzystna i potrzebna dla środowiska osób niepełnosprawnych. Można powiedzieć, że niepełnosprawni wiele będą zawdzięczali protestującym. Przynajmniej ta 280 tys. grupa - mówił.

Podwyższenie renty socjalnej to realizacja jednego z postulatów rodziców osób niepełnosprawnych, którzy od 18 kwietnia protestują w Sejmie. Domagają się również wprowadzenia 500 zł dodatku na życie, ale w tej kwestii nie osiągnęli do tej pory porozumienia z rządem.

Dla kogo renta socjalna?

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Otrzymują ją więc osoby, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub też przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej.