W 2015 roku kobiety zarabiały przeciętnie 3400 PLN brutto miesięcznie, a więc o 800 PLN mniej niż mężczyźni, którzy otrzymywali 4200 PLN brutto. Ujmując to inaczej, mediana wynagrodzeń kobiet stanowiła niespełna 81% wartości środkowej zarobków mężczyzn. Oznacza to, że luka płacowa wśród uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2015 roku wyniosła 19%.

Różnice w zarobkach między kobietami i mężczyznami są widoczne na wszystkich szczeblach zarządzania niezależnie od stażu pracy. Największe dysproporcje wystąpiły w przypadku dyrektorów. Przykładowo: kobiety ze stażem pracy od 6 do 8 lat, które zajmowały stanowiska dyrektorskie, otrzymywały przeciętnie 6450 PLN. Stanowiło to jedynie 68% mediany wynagrodzeń mężczyzn dyrektorów z identycznym stażem pracy. Z kolei w przypadku pracowników szeregowych kobiety ze stażem pracy poniżej roku zarabiały przeciętnie 2200 PLN brutto miesięcznie, a więc 92% tego, co mężczyźni na stanowiskach szeregowych z tym samym doświadczeniem zawodowym.

Więcej: wynagrodzenia.pl/dla_mediow_1.php/wpis.452-wynagrodzenia-kobiet-i-mezczyzn-w-2015-roku

Źródło: wynagrodzenia.pl, stan z dnia 10 marca 2016 r.