1. Wymagania odnośnie wyposażenia pomieszczenia biurowego z serwerami
W pomieszczeniu biurowym z serwerami należy uwzględnić minimalne wyposażenie techniczno-sprzętowe, w skład którego wchodzą:
szafy dystrybucyjne lub komputery, pełniące funkcje serwerów,
szafa pancerna, ognioodporna – przeznaczona do przechowywania zapasowych kopii systemów i aplikacji, pakietów oprogramowania oraz innych informacji i danych podlegających ochronie,
regał meblowy – szafka/regał/półki na dokumentację, nośniki danych, kable oraz drobny sprzęt, itp.,
stolik komputerowy lub biurko,
fotel biurowy.
Instalacje i urządzenia elektryczne znajdujące się w pomieszczeniu biurowym z serwerami powinny być tak wykonane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.
Ważnym elementem wyposażenia pomieszczenia biurowego z serwerami są drzwi, ściany, ścianki działowe w postaci pełnej i w postaci przeszkleń.
Wymiary otworów drzwiowych w każdym pomieszczeniu powinny być odpowiednie do liczby pracowników z nich korzystających oraz do rodzaju i wielkości używanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Wymiary otworów drzwiowych określa Polska Norma.
Sposób otwierania drzwi z pomieszczeń pracy powinien odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych i dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Jest to szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo użytkowników danego pomieszczenia oraz bezpieczną i prawidłową ewakuację z takich pomieszczeń. Gdy drzwi występują w postaci drzwi rozsuwanych, drzwi takie muszą być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich wypadnięciu z prowadnic. Gdy z pomieszczenia prowadzą wahadłowe drzwi, najczęściej z pomieszczenia na zewnątrz budynku, w takiej sytuacji wahadłowe drzwi muszą być przezroczyste lub posiadać przezroczyste panele. Należy oczywiście dodać, iż drzwi przezroczyste powinny być wykonane z materiału odpornego na rozbicie lub ze szkła hartowanego oraz odpowiednio oznakowane w widocznym miejscu.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.