Z badań NBP wynika, że wśród nowych imigrantów z Ukrainy dominują osoby młode. Więcej jest osób bezdzietnych – ich odsetek wzrósł z 24,4 proc. przed 2013 r. do 54 proc. w następnych latach. – Może to prowadzić do sytuacji, w której część z nich nie będzie miała motywacji, by powrócić na Ukrainę– oceniają analitycy NBP.

Ukraińcy przyjeżdzający do pracy w Polsce to osoby dobrze wykształcone – 37,7 proc. ma dyplom wyższej uczelni. Jednak zdecydowana większość z nich (70,7 proc.) wykonuje proste prace fizyczne niewymagające kwalifikacji.