Zorganizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) konkurs służył zaprezentowaniu skutecznych interwencji podjętych przez organizacje europejskie w celu uczynienia ich miejsc pracy bezpieczniejszymi i zdrowszymi dla pracowników w każdym wieku – a zatem bardziej produktywnymi.

Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” odbyła się w ramach trójstronnej konferencji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy pt. „Ochrona grup szczególnie wrażliwych”. Konkurs ten, będący kluczowym elementem kampanii Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie na lata 2016-2017, miał na celu wyróżnienie przykładów innowacyjnych organizacji podejmujących działania na rzecz promowania zrównoważonego życia zawodowego.

Wypowiadając się na temat znaczenia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy przez cały okres życia zawodowego, dr Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA, powiedziała: „Europejska siła robocza starzeje się, a wiele krajów podnosi wiek emerytalny. Przez wdrożenie dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem pracodawcy mogą chronić zdrowie swoich pracowników i zabezpieczyć przyszłość swoich firm. W ramach tego konkursu angażujemy zainteresowane strony, pokazujemy przykłady skutecznych interwencji i tworzymy kulturę prewencji w całej Europie”.

Zgłoszenia do konkursu przyszły z całej Europy, z wielu różnych sektorów i od organizacji o różnej wielkości. Wybrane i wyróżnione przykłady okazały się skuteczne, trwałe i możliwe do zastosowania w innych miejscach pracy.

Do zwycięskich organizacji należą austriacki producent oświetlenia, który utworzył nowy wydział mający za zadanie zapewnienie, aby pracownicy chcieli i byli w stanie pozostać aktywni zawodowo przez dłuższy czas; niemiecki producent opon, który stworzył bazę danych dotyczących stanowisk i wymagań pracowników obejmującą całe przedsiębiorstwo, aby usprawnić realokację i reintegrację pracowników o konkretnych potrzebach; fińskie rodzinne przedsiębiorstwo budowlane, które podjęło działania w celu zmniejszenia do 2020 r. liczby poważnych wypadków przy pracy do zera, oraz producent samochodów w Hiszpanii, który wprowadził środki mające na celu dostosowanie pracy do konkretnych osób oraz ocenę ryzyk na zasadzie indywidualnej.