Podkreślono, że pracownicy powinni "więcej ze sobą rozmawiać, a mniej pisać" - informują portale internetowe.
Nowe zasady stanowią, że pracownikowi Ferrari wolno wysłać maila maksymalnie do trzech osób jednocześnie. Aby nie omijano tego ograniczenia, system komputerowy nie pozwala na wprowadzenie większej liczby odbiorców maila.