1. Zmiana sankcji za błędną wysokość składki wypadkowej

Od 1 kwietnia 2017 r. ZUS będzie musiał brać pod uwagę stopień winy płatnika zanim podniesie jej wysokość do 150%. Zmiana wynika z art. 14 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zacznie obowiązywać wraz z nowym rokiem składkowym 2017/2018 (czyli od 1 kwietnia 2017 r.). 

 [-DOKUMENT_HTML-]

2. Mniejsze obowiązki szkoleniowe dla budowlańców

1 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, która likwiduje niektóre obowiązki szkoleniowe dla operatorów maszyn budowlanych. Zmiana ta jest częścią pakietu "100 zmian dla firm". Przykładowo do obsługi 24 maszyn (z obecnych 56) nie będzie wymagane już dotychczasowe szkolenie ani egzamin, m.in. chodzi tu o ręczne narzędzia udarowe, betoniarki, młoty spalinowe, samojezdne malowarki znaków na jezdni, wózki platformowe, koparki drenarskie i odśnieżarki mechaniczne. W mocy pozostają natomiast wszystkie ogólne wymogi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

3. W Niemczech zmieniają się zasady pracy tymczasowej

1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie zmiany w niemieckiej ustawie o pracy tymczasowej (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). Nowelizacja ustawy skraca okres użyczenia pracownika tymczasowego do maksymalnie 18 miesięcy u jednego pracodawcy użytkownika. Ustawa przewiduje możliwość przedłużenia maksymalnego okresu użyczenia u jednego pracodawcy użytkownika do maksymalnie 24 miesięcy przez układy zbiorowe pracy. Zajdą również zmiany w wynagradzaniu: najpóźniej po 9 miesiącach użyczenia pracownik tymczasowy ma otrzymywać takie samo wynagrodzenie jak stali pracownicy. Kolejną zmianą jest umożliwienie pracownikom tymczasowym udziału w strajkach -  w trakcie strajku nie będą oni mogli świadczyć pracy objętej strajkiem stałego personelu.

Interesuje Cię, co czeka branżę branżę HR do końca 2018 r.? Dowiesz się tego podczas największej bezpłatnej konferencji HR - HR TECH Summit - już 27 kwietnia!

4. Zmiany w ustawie hazardowej

Od 1 kwietnia udostępnianie w swoim lokalu usługowym, handlowym lub gastronomicznym niezarejstrowanych automatów do gier może być jeszcze bardziej ryzykowne. Nowelizacja ustawy hazardowej rozszerza krąg podmiotów podlegającym karom pieniężnym na posiadaczy samoistnych oraz posiadaczy zależnych lokali, w których znajdują się takie automaty. W równym stopniu posiadacz zależny i posiadacz samoistny będą podlegać karze. Przykładowo, posiadacz samoistny, który udostępnił część swojego lokalu innej osobie, która to umieściła tam niezarejestrowane automaty do gier, będzie podlegać karze na takich samych zasadach, jak osoba, która organizuje gry na automatach bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia.

5. KAS zyskuje pełnię swych uprawnień

1 kwietnia 2017 r. wchodzą w życie pozostałe postanowienia (część obowiązuje już od 1 marca) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.