Według badania przeprowadzonego przez firmę Ipsos Mori na ponad 2000 osób powyżej 16. roku życia, pracownicy nie wierzą dziś w to, że ich kariera może się szybko i w znaczący sposób rozwinąć.

Jedna czwarta ankietowanych twierdzi, że otrzymuje w pracy niewystarczające możliwości rozwoju swoich umiejętności. Winą za taki stan rzeczy ankietowani obarczają pracodawców. Możliwości rozwoju zawodowego plasują się na drugim miejscu listy istotnych elementów branych pod uwagę przy wyborze pracodawcy; najważniejsza nadal jest wysokość wynagrodzenia. Ankietowani uważają, że duże firmy znacznie lepiej dbały o rozwój swoich pracowników 10 lat temu, niż robią to dzisiaj. Zgodnie z wynikami badania tylko 15 proc. ankietowanych przeszło w ostatnim czasie jakieś szkolenie, podczas gdy 4 na 10 pracowników twierdzi, że bez problemu znalazłoby czas na uczestniczenie w szkoleniach w ciągu dnia pracy.

Więcej: www.cipd.co.uk/pm/peoplemanagement/b/weblog/archive/2015/02/02/quarter-of-uk-workforce-receive-insufficient-training-and-development.aspx

Źródło: www.cipd.co.uk, stan z dnia 22 września 2015 r.