Ponad połowa (51%) pracowników zdalnych odczuwa samotność, a 70% z nich przyznaje, że brakuje im obcowania ze współpracownikami. Co ciekawe, 43% badanych obawia się, że praca z domu niekorzystnie wpłynie na ich wagę. Pracownicy przyznają, że w domu częściej niż w biurze sięgają po niezdrowe przekąski.
 
Niemal trzy czwarte (72%) ankietowanych twierdzi, że gnuśnieje pracując w domu. Rytm dnia zostaje zaburzony: poranny prysznic, toaletę i śniadanie przekładają na „zajmę się tym, tylko sprawdzę skrzynkę e-mailową”. Pracownicy zdalni czują ogromną potrzebę zaplanowania wyjścia z domu w trakcie dnia, aby oderwać się od nieustannego siedzenia przed komputerem.
 
 
Praca zdalna jest również powodem konfliktów wśród domowników. 28% ankietowanych przyznaje, że rodzina nie jest zadowolona z ograniczeń spowodowanych pracą zdalną. Rozmowy telefoniczne, prośby o zachowanie ciszy – to jedynie część sytuacji,  w których domownicy czują dyskomfort. Niemal połowa (49%) ankietowanych twierdzi, że ich praca traktowana jest jako mniej ważna przez to, że pracują z domu.
 
 Pracownicy potrzebują profesjonalnego i w pełni wyposażonego środowiska pracy, aby się rozwijać i utrzymać produktywność. Środowisko domowe często nie spełnia tych wymagań. Ważne jest, aby pracując z domu pamiętać o rytmie dnia. Nie pracować w piżamie, wyjść z domu, utrzymywać kontakt z kolegami z firmy i pilnować czasu pracy. To pomoże w utrzymaniu wysokiej motywacji i dobrego samopoczucia podczas pracy zdalnej – komentuje Paul MacAndrew, główny menadżer w firmie Rogus. 
 
Źródło: www.hrmasia.com