A to dlatego, że święto 3 Maja, dzień wolny od pracy przypada we wtorek. Jeśli dobierzemy jeszcze dodatkowo trzy dni urlopu, od 4 maja do 6 maja włącznie, to przy czterech dniach wykorzystanego urlopu wypoczynkowego mamy 9 dni wolnego od pracy. Można więc zaplanować dłuższy wypad.

Przypominamy jednocześnie, że w święta 1 Maja przypadające w niedzielę oraz 3 Maja, przypadające we wtorek, będzie obowiązywał zakaz pracy w handlu. Zgodnie bowiem z art. 1519 KP, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta, a według art. 1519a KP praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona.

Polecamy: Pracownicy nie otrzymają dnia wolnego za 1 maja 2016 r.

W te dni dopuszczalna jest tylko praca w ruchu ciągłym, w rozkładzie zmianowym, przy niezbędnych remontach, w transporcie i komunikacji, w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, w rolnictwie i hodowli, przy pracach koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w systemie pracy weekendowej.

Zgodnie z kodeksem pracy, otwarte mogą być tylko te sklepy, w których pracował będzie wyłącznie ich właściciel lub osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Mogą być też czynne placówki handlowe, w których wykonywana jest praca konieczna ze względu na użyteczność społeczną lub codzienne potrzeby ludności np. placówki kultury, oświaty, stacje benzynowe, apteki, dostawy mediów, turystyki. Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do zakazu, mogą zostać ukarani grzywną do 30 tys. zł. Nowelizacją z 24 stycznia 2014 r., wprowadzono kolejny wyjątek od kodeksowego zakazu pracy w święta. Zgodnie z art. 15110 pkt 11 KP, dozwolona jest praca polegająca na świadczeniu usług (oraz zapewniająca wykonanie tej usługi) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odbieranych poza Polską, jeżeli u odbiorcy tej usługi jest wówczas dzień pracujący. A zatem, można świadczyć pracę zdalnie w polskie święta na rzecz zagranicznych kontrahentów, jeśli dla nich jest to normalny dzień pracy.

Wszystkie święta, które przypadają w 2016 r. wypadają w środku tygodnia lub w niedzielę.

Dlatego pracownikom nie przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy. Przed nami, oprócz najbliższego długiego, świątecznego weekendu, są jeszcze święta: 15 maja - pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela); 26 maja - Boże Ciało (czwartek); 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (poniedziałek); 1 listopada – Wszystkich Świętych (wtorek); 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (piątek); 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (niedziela); 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek).