Urzędnik nie podpisze decyzji o waloryzacji emerytury
\

Decyzje dotyczące waloryzacji emerytur i rent nie będą opatrzone podpisem własnoręcznym. Zastąpi go nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

Tak wynika z przygotowanego przez grupę posłów PO projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt dotyczy odejścia od konieczności opatrywania decyzji dotyczących waloryzacji emerytur i rent podpisem własnoręcznym i zastąpienia go nadrukiem imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej od ich wydania.

Proponowana zmiana sankcjonuje rozwiązanie, które zostało już wprowadzone ustawą z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 118), ale jako rozwiązanie incydentalne, mające zastosowanie jedynie do waloryzacji przeprowadzonej w 2012 r.

Projekt został przekazany do Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 27 listopada 2012 r.

Data publikacji: 27 listopada 2012 r.