6 lutego 2017 roku już po raz siedemnasty odbyło się Forum Zmieniamy Polski Przemysł.

W tegorocznym wydarzeniu udział wzięło ok 400 przedstawicieli największych polskich przedsiębiorstw i instytucji, a także przedstawicieli administracji rządowej. Po raz kolejny partnerem Forum był Urząd Dozoru Technicznego.

Forum otworzył Jerzy Kwieciński – wiceminister Rozwoju. W debacie pt. „Innowacje w polskiej gospodarce” udział wziął m.in. Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w UDT – Janusz Samuła. Dyrektor Samuła wspomniał o roli UDT w poszukiwaniu rozwiązań innowacyjnych w obszarze bezpieczeństwa, a w szczególności w zakresie prowadzenia badań urządzeń podlegających pod dozór techniczny. Innowacyjne badania prowadzone przez inspektorów UDT mają prowadzić do obniżenia kosztów działania polskich przedsiębiorstw przy jednoczesnym wzroście poziomu bezpieczeństwa eksploatowanych urządzeń.

Forum promuje polski przemysł, rodzimy kapitał i odpowiedzialnych inwestorów zagranicznych - wszystkich, którzy własny rozwój wiążą z unowocześnianiem, konkurencyjnością i wzrostem polskiej gospodarki.

Forum zakończyła uroczysta Gala wręczenia tytułów „Tego, który zmienia polski przemysł”.

Źródło: www.udt.gov.pl, stan z dnia 10 lutego 2017 r.