Kierunek „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – kadry i płace” jest przeznaczony dla pracowników działów kadr, osób zarządzających zasobami ludzkimi, działaczy związkowych oraz pracodawców i wszystkich innych, którzy w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy, czy też zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę. Studia charakteryzują się przewagą zajęć warsztatowych, co sprzyja zadawaniu pytań, wymianie doświadczeń i wspólnej dyskusji. Na wszystkich zajęciach rozwiązywane są przykłady występujące w praktyce stosowania przepisów. Wykładowcy na tym kierunku to wybitni przedstawiciele nauki prawa pracy, w tym profesorowie i sędziowie Sądu Najwyższego, doktorzy nauk prawnych cieszący się uznaniem wśród praktyków, praktykujący radcowie prawni oraz sędziowie doświadczeni w orzekaniu w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych. W roku akademickim 2017/2018 realizowana będzie już IX edycja kursu.

Rekrutacja w Centrum Kształcenia Podyplomowego trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych studiach. Zajęcia z reguły rozpoczynają się w październiku, a zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Więcej informacji o ofercie Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego znajduje się na stronie www.ckp.lazarski.pl.