Podczas pierwszego dnia szczytu UE przywódcy uzgodnili dodatkowe fundusze na walkę z bezrobociem młodych; mają one pochodzić z przesuwania niewykorzystanych środków w ramach przyszłego budżetu UE na lata 2014-20. Kraje UE będą mogły przeznaczyć na walkę z bezrobociem wśród młodych co najmniej 8 mld euro w latach 2014-2020, a nie tylko 6 mld jak uzgodniono w lutym. Pierwsze 6 mld euro będzie skierowane w latach 2014 i 2015 do 13 krajów z regionami o bezrobociu wśród młodzieży przekraczającym 25 proc.

Dzięki tej unijnej inicjatywie osoby poniżej 25. roku życia mają otrzymywać ofertę pracy, możliwości dalszej edukacji albo szkolenia zawodowego w ciągu czterech miesięcy od chwili utraty pracy albo ukończenia szkoły.

"Wiemy na pewno, że to jest 1 mld zł w 2014 i 1 mld zł w 2015, i (że) osiągnięto możliwość zastosowania dodatkowych instrumentów w roku 2016" - powiedział w piątek Tusk dziennikarzom.

Premier podkreślił, że jeszcze w tej chwili nie ryzykowałby precyzyjnej symulacji, ile to będzie oznaczało dla Polski więcej, bo - jak stwierdził - "brakuje jeszcze pewnych konkretów".

"Możemy dzisiaj powiedzieć, że jest to dwa razy miliard plus, a o tym plusie porozmawiamy(...) Będzie to dla nas na pewno konkretne, nie jakieś gigantyczne wzmocnienie, jeśli chodzi o środki na bezpośrednią walkę z bezrobociem wśród młodych" - ocenił Tusk.

Jak poinformował, rząd już przygotowuje konkretne programy na wykorzystanie tych środków.

"(To) tak naprawdę przede wszystkim teraz zależy od wysiłku, jaki wykona minister pracy i polityki społecznej, bo to są pieniądze potencjalne, trzeba je jeszcze umieć opatrzyć konkretnymi projektami. Tutaj nasze doświadczenie nie jest złe" - powiedział szef polskiego rządu.

Według statystyk w 27 krajach UE bez pracy jest 5,6 miliona młodych ludzi. Najdotkliwiej problem ten dotyka zmagające się z głębokim kryzysem kraje południowoeuropejskie: Grecję, Hiszpanię i Portugalię.

Z Brukseli Andrzej Gajcy (PAP)