W przypadkach określonych w art. 38 ust. 3–6 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) ten termin jest inny - formularz ZUS ZSWA płatnik składek ma obowiązek przekazać:
a) w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez pracownika wniosku o emeryturę pomostową – w przypadku gdy pracownik, za którego płatnik składek opłacał składki na FEP zażąda od organu rentowego ustalenia prawa do emerytury pomostowej,
b) nie później niż w dniu przekazania dokumentu wyrejestrowania płatnika składek – w przypadku upadłości lub likwidacji płatnika składek.
Kopie złożonych w ZUS formularzy ZUS ZSWA płatnik składek zobowiązany jest przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich przekazania do ZUS, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

Zobacz także: Zbliża się termin przekazania ZUS ZSWA>>