Pracodawcy, którzy na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób (przede wszystkim pracowników i obowiązkowo oskładkowanych zleceniobiorców), mają ostatni moment na podjęcie decyzji, czy chcą utworzyć PPE, który zwolni ich z obowiązku tworzenia PPK. Program powinien funkcjonować na dzień objęcia obowiązkiem tworzenia PPK, czyli przed dniem 1 stycznia 2020 r. Biorąc pod uwagę złożoność procesu tworzenia PPE, najpóźniej we wrześniu należy złożyć dokumenty niezbędne do zarejestrowania PPE w KNF.

 

Nie każdy PPE da zwolnienie

Przypomnę, że tylko PPE ze składką podstawową pracodawcy na poziomie co najmniej 3.5% wynagrodzenia przy 25% partycypacji będzie zwalniało z obowiązku tworzenia PPK, a stan partycypacji będzie musiał się utrzymywać na poziomie 25% każdego 1 stycznia i 1 lipca. Niewątpliwie PPE jest rozwiązaniem droższym dla pracodawcy, ale korzystniejszym dla uczestnika - tylko pracodawca wnosi obowiązkową składkę podstawową, uczestnik natomiast może zadeklarować składkę dodatkową.

 


Proces tworzenia PPE

Proces tworzenia PPE jest bardziej sformalizowany w porównaniu do PPK. W pierwszym kroku pracodawca wspólnie ze związkiem zawodowym albo reprezentacją pracowników (jeżeli nie ma związków zawodowych) wybiera instytucje finansową, z którą będzie prowadził PPE.

Zobacz w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - porównanie PPK a PPE >

W drugim kroku pracodawca zawiera umowę zakładową, w której określa najważniejsze postanowienia PPE - stronami umowy zakładowej jest pracodawca i reprezentacja pracowników; jeżeli nie będzie zgody reprezentacji pracowników, to nie uda się założyć PPE.

W trzecim kroku pracodawca zawiera drugą umowę z instytucją finansową. Po jej podpisaniu wraz z odpowiednimi dokumentami składa wniosek do KNF o rejestracje programu.

Czytaj w LEX:

KNF w tym momencie rejestruje programy w okresie około 1,5-2 miesięcy.

W czwartym kroku, kiedy jest już decyzja o rejestracji programu przez KNF, pracownicy mogą składać deklaracje uczestnictwa, a pracodawca najpóźniej w kolejny miesiącu ma obowiązek odprowadzenia pierwszej składki do PPE.

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązki administracyjne i informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestnika PPK oraz wybranej instytucji finansowej >

Ważne - pierwsza składka musi zostać odprowadzona do instytucji finansowej przed dniem objęcia obowiązkiem tworzenia PPK. W przypadku podmiotów, które na dzień 30/06/2019 zatrudniały co najmniej 50 osób, składka musi być wpłacona najpóźniej w grudniu 2019 roku.

Stan prawny na dzień 9 sierpnia 2019 roku

Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert Instytutu Emerytalnego

Czytaj też: 495 firm podpisało już umowy na zarządzanie PPK >