Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 11,9 proc. wobec 11,8 proc. poprzednio, przed korektą.

Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła 10,7 proc. wobec 10,7 proc. poprzednio.
Najwyższa była w Hiszpanii: 26,1 proc., najniższa w Austrii: 4,3 proc.
W Polsce stopa bezrobocia wyniosła w grudniu 2012 r. 10,6 proc. wobec 10,5 proc. w listopadzie - podał Eurostat.
Według metodologii GUS stopa bezrobocia w Polsce w grudniu wyniosła 13,4 proc.