W 2011 roku w całym kraju działało 126 spółdzielni socjalnych, w kolejnym roku 190, a w 2013 już 320. Obecnie jest ich 1262 - najwięcej w Wielkopolsce (145), na Mazowszu (122) oraz na Śląsku (104).

Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby fizyczne wywodzące się z grup zagrożonych wykluczeniem lub osoby prawne: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub kościelne osoby prawne. Do działającej spółdzielni mogą przystąpić osoby z grup wykluczonych, a także inni, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie. Osoby spoza grup wykluczonych nie mogą przekroczyć 50% wszystkich członków. Ci, którzy chcą założyć spółdzielnię lub przystąpić do już istniejącej, mogą skorzystać z dotacji udzielanej przez Powiatowe Urzędy Pracy.

W latach 2014-2020 na wsparcie ekonomii społecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy prawie 3 mld zł. Środki będą pochodziły m.in. z budżetu Państwa, z dotacji unijnych czy środków samorządowych.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 11 grudnia 2014 r.