Jak wynika z najnowszego raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), województwo śląskie jest najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie regionem w Polsce.

Na kolejnych miejscach uplasowały się odpowiednio województwo mazowieckie, dolnośląskie, małopolskie i wielkopolskie. Poziom atrakcyjności inwestycyjnej został określony na podstawie analizy m.in. zasobów i kosztów pracy, aktywności województw wobec inwestorów oraz poziomu infrastruktury gospodarczej. Raport Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011 to siódme z rzędu opracowanie, który ma na celu wykazanie różnic w zakresie zdolności poszczególnych województw, regionów i podregionów do przyciągania nowych inwestycji. Jeśli chodzi o aktywność poszczególnych województw wobec inwestorów, zdecydowanymi liderami są województwa wielkopolskie, mazowieckie i dolnośląskie. Najwyższa w Polsce liczba ofert inwestycyjnych charakteryzuje województwo dolnośląskie. Jak przekonują przedstawiciele Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL), te regiony i miasta, które zapewniają firmie dostęp do danych na temat rynku pracy, dostępnej powierzchni biurowej czy poziomu płac, a także pośredniczą w kontakcie z potencjalnymi partnerami biznesowymi, takimi jak uczelnie wyższe, Urzędy Pracy czy biura nieruchomości mają dużą szansę na przyciągnięcie kolejnych pracodawców.

Źródło: Inf. pras. Linkliders.pl, stan z dnia 19 grudnia 2011 r.