Szpitale muszą bezwzględnie udzielać pomocy, gdy czyjeś życie lub zdrowie jest zagrożone. Jednak obciążanie nieubezpieczonych kosztami tej pomocy jest sprzeczne z konstytucją
W precedensowym wyroku z 8 sierpnia 2007 r. (sygn. I CSK 125/07) Sąd Najwyższy wskazał, kto ponosi koszty leczenia w nagłych wypadkach, jeśli pacjent nie ma ubezpieczenia - Narodowy Fundusz Zdrowia. Na szpitalach, a także wszystkich lekarzach, ciąży bezwzględny ustawowy obowiązek udzielania pomocy, gdy zagrożone jest zdrowie i życie.Jeśli pacjent nie ma ubezpieczenia, świadczeń udziela się mu na jego koszt.
Wiadomo, że spora grupa takich pacjentów, i to nie tylko bezdomnych, nigdy za nie nie zapłaci, bo nie ma z czego. SN uznał, że przez wzgląd na ustawowy przymus ratowania życia i zdrowia koszty leczenia osób niemających ubezpieczenia powinny być objęte regułami tzw. świadczeń ponadlimitowych. Chodzi o świadczenia udzielone przez szpitale ponad limity zakontraktowane przez NFZ, a konieczne dla ratowania życia i zdrowia.

źródło: Rzeczpospolita, Izabela Lewandowska, 12 listopada 2007 r.