PIP kontroluje na wniosek pracowników

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek poinformował, że Inspekcja planuje przeprowadzić w 2019 r. 70 tys. kontroli. - Oczywiście to szacunkowa liczba, bo trudno założyć z góry ile wpłynie skarg pracowniczych w tym roku. Każda jet sprawdzana - mówił.

Inspektorzy sprawdzą korporacje

Łyszczek zapowiedział, że w 2019 r inspektorzy sprawdzą  m.in. przestrzeganie przepisów dotyczących wypłat wynagrodzenia za pracę i czasu pracy. Zwrócił uwagę, że kontroli mogą spodziewać się także korporacje m.in. prowadzące usługi prawnicze, pocztowe i kurierskie oraz telekomunikacyjne.

- Takie kontrole odbędą się również w jednostkach samorządu terytorialnego m.in. w urzędach marszałkowskich i urzędach administracji państwowej - mówił. Dodał, że pod lupą Inspekcji znajdzie się również kwestia zawierania umów cywilno-prawnych zamiast umów o pracę. Chodzi m.in. o takie branże jak budownictwo czy agencje ochrony. Jednocześnie sprawdzane będzie stosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

GIP zapowiedział też kontrole w placówkach oświatowych, jak przedszkola, czy szkoły. Inspektorzy mają sprawdzić umowy okresowe zawarte z nauczycielami, wypłatę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, czy fundusz socjalny.

 


Więcej skarg

Jak poinformował szef Inspekcji, w 2018 r. PIP otrzymała 54 tys. skarg, czyli ponad 4 tys. więcej niż w 2017 r. - Przeprowadziliśmy w celu zbadania tych skarg blisko 30 tys. kontroli. Każdego roku ponad 40 proc. skarg wpływających do Inspekcji dotyczy naruszania przepisów o czasie pracy, wypłacie należności pracowniczych - wyjaśniał.

Zwrócił uwagę, że większa liczba skarg wynika z tego, że mamy bardziej świadomych pracowników i zleceniobiorców. Reagujemy na każdą skargę. Reagujemy natychmiast w sytuacji, kiedy jest zagrożenie życia lub zdrowia - powiedział Łyszczek.

Skargi cudzoziemców

GIP zwrócił uwagę, że cudzoziemcy skarżą się najczęściej na niewypłacanie wynagrodzenia za pracę, albo niewypłacanie stawki godzinowej. Dotyczy to również cudzoziemców, którzy pracowali na podstawie umowy-zlecenia. -  W związku z tym te kontrole muszą trwać i ujawniać pewne rzeczy, które pracodawca musi naprawić - mówił. Zwrócił uwagę, że niektórzy pracodawcy wciąż wliczają w stawkę godzinową wypożyczanie odzieży ochronnej.

PIP w 2019 r. będzie przygotowywała się również do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Główny Inspektor poinformował, że w tej sprawie Inspekcja będzie współpracowała w ZUS.

 

RPO chce kontroli w Ubera

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Głównego Inspektora Pracy o rozważenie kompleksowej kontroli warunków wykonywania pracy kurierskiej w systemie Uber Eats. - Mając na uwadze treść art. 24 Konstytucji, według którego państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy, zwracam się o przedstawienie uwag i opinii dotyczących tej niestandardowej formy świadczenia pracy w rozumieniu konstytucyjnym - głosi pismo Rzecznika do GIP.
Rzecznik przypomina, że zgodnie z art. 66 Konstytucji każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

Czytaj też: Po cięciach w budżecie za mało inspektorów pracy >>>