Po publikacji projektu zmian w sposobach zawiadamiania pracownika przebywającego na chorobowym o kontroli lekarza orzecznika ZUS zawrzało. Pracownicy zastanawiali się, czy pracodawcy będą udostępniać ZUS ich prywatne kontakty telefoniczne i mailowe. A gdzie RODO? - pytali.

Prywatny telefon pozostanie prywatny

W piątek do sprawy odniósł się wnioskodaca projektu, czyli Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Projektowane przepisy nie zawierają upoważnienia dla pracodawcy do przekazywania do ZUS takich danych osobowych pracownika, jak jego prywatny adres mailowy czy numer telefonu. Pod tym względem projekt nie przewiduje żadnych zmian w obecnym stanie prawnym - wyjaśniono.

Żeby było mniej nadużyć

Ministerstwo podkreśla, że celem zaplanowanej zmiany jest przede wszystkim ograniczenie zjawiska nadużywania zwolnień lekarskich bez rzeczywistej podstawy. Obecnie 56 proc. zwolnień chorobowych nie przekracza 10 dni i w zasadzie są one poza jakąkolwiek kontrolą, bo zawiadomienie pracownika o niej trwa dłużej niż choroba.

Czytaj też: ZUS łatwiej wykryje lewe zwolnienia >

Traci ZUS i pracodawca

Podczas zwolnienia pracodawca płaci od 70 do 100 proc. wynagrodzenia pracownikowi przez pierwsze 33 dni choroby, a następnie obowiązek ten przejmuje ZUS. Tylko w 2017 r. ZUS wykrył nieprawidłowości związane z bezpodstawnymi L4 na kwotę ponad 23 mln zł.

Zmiany będą, ale nie takie

To co ma się zmienić - zgodnie z Pakietem MŚP - to poszerzenie katalogu form zawiadomienia ubezpieczonego o badaniu kontrolnym przez lekarza orzecznika o telefon i mail. Projekt doprecyzowuje też obecne przepisy i wprost wymienia pracodawców w katalogu podmiotów uprawnionych do przekazywania zawiadomień. Dlatego pracodawca będzie mógł sam zawiadomić pracownika o takiej kontroli, jeśli pracownik udostępni mu swój adres mailowy czy telefon.

MPiT, studząc emocje, informuje, że rozwiązanie nie jest nowe, bo już obecnie np. Urząd Skarbowy może wzywać podatników telefonicznie, by wyjaśnić wątpliwości.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Kontrola zwolnień chorobowych - uprawnienia pracodawcy i ZUS >

Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarkiego >

Praca i zwolnienie lekarskie w tym samym dniu - poradnik na przykładach >

Czy przed dostarczeniem zwolnienia lekarskiego można skontrolować prawidłowość jego wykorzystania? >

Czy pracodawca może wyciągnąć konsekwencje wobec pracownika, który uczestniczył w dożynkach wiejskich w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim? >