Przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji otrzymają dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS. W latach 2015-2016 otrzymają w sumie 500 mln zł. Ustawa ma wejść w życie 1 lutego 2015 r.

Wśród firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są te zajmujące się handlem, przetwórstwem, transportem lub hodowlą zwierząt i uprawą rolną. O pomoc mogą starać się przedsiębiorstwa, których sprzedaż spadła o co najmniej 15% w ciągu trzech miesięcy po 6 sierpnia br. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pomoże firmom wypłacić pracownikom część wynagrodzeń pracowników przy przestoju lub po skróceniu ich czasu pracy (do 1,1 tys. zł). Pieniądze będzie można też otrzymać na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i dofinansowanie szkoleń (do 11,3 tys. zł). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyda na ten cel 250 mln zł w 2015 r. i kolejne 250 mln w 2016 r.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 13 stycznia 2015 r.