Czytaj: Senat poprawił ustawę o 12 listopada. Wolne dla handlu >


Chodzi o uchwaloną w e wtorek ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości RP, ustanawiającą 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy.  W czwartek ustawa zajęły się senackie komisje: kultury i środków przekazu oraz rodziny, polityki senioralnej i społecznej. Negatywną opinię o ustawie przedstawiło senackie Biuro Legislacyjne, którego przedstawiciel stwierdził, że nie odpowiada ona "standardom przyzwoitej legislacji" i jest niezgodna z "zasadami demokratycznego państwa prawnego".

Podstawowy zarzut legislatorów polega na braku odpowiedniego vacatio legis, czyli odpowiednio długiego okresu między publikacją ustawy a jej wejściem w życie. Biuro Legislacyjne zarzuciło też m.in. brak wcześniejszych konsultacji społecznych, brak przewidywalnego zachowania organów władzy publicznej oraz trudności m.in. dla pracodawców związanych z realizacją przepisów prawa pracy.

Jendak wniosek o odrzucenie ustawy, a także zgłoszone poprawki nie uzyskały większości głosów senackich komisji. Mają być one przedstawione podczas posiedzenia plenarnego Senatu. - Stajemy pod ścianą, ponieważ słuszna i szlachetna idea, żeby w jakiś szczególny sposób uczcić to doniosłe wydarzenie została sprowadzona w tej chwili do dyskusji jak - w sposób formalno-prawny - wyjść z tej sytuacji. Cały problem polega na tym, kiedy został zgłoszony ten projekt, bo gdyby on był złożony znacznie wcześniej, to można byłoby go na etapie legislacyjnym spokojnie przeprocedować - ocenił senator PiS Jan Maria Jackowski.