Zgodnie z przepisami rząd do 15 września ma czas na wydanie takiego rozporządzenia. Minister Elżbieta Rafalska zapowiadała kilka dni temu, że właśnie 11 września zapadnie decyzja w tej sprawie.

W czerwcu Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła propozycję podniesienia minimalnego wynagrodzenia w 2019 r. do 2220 zł, a stawki godzinowej do 14,50 zł. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia w stosunku do wysokości z 2018 r. o 5,7 proc. oraz relację do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 46,6 proc.

Jendnak o wyższy  wzrost minimalnego wynagrodzenia apelowali m.in. działacze NSZZ "Solidarność" i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Według nieoficjalnych zapowiedzi rząd ma podjęć decyzję o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia w 2019 r. do 2255 zł, powyżej planowanych do tej pory 2220 zł. 

- 2220 złotych pensji minimalnej to propozycja, która wydaje nam się bardzo racjonalna - powiedział we wtorek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Ale nie wykluczył, że tę kwotę być może jeszcze uda się "podciągnąć".

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosi 2100 zł. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego na 2018 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosi 13,70 zł.