Konkurs promuje także projekty popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

W czasie 45 lat organizowania Konkursunagrodzono rozwiązania, które - zastosowane w praktyce - przyniosły poprawę warunków pracy dla kilkuset tysięcy osób, jak również związane z tym korzyści ekonomiczne.

W Konkursieprzyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 roku - również wyróżnienia dla zakładów pracy. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy - wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę
i doświadczenie.
 
KATEGORIE KONKURSU

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane wnioski w trzech kategoriach:
kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne
kategoria B – prace naukowo-badawcze
kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW do 31 sierpnia 2018 r.

Ocena wniosków konkursowych i wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi do 31 grudnia 2018 r.

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu, który prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, tel. (22) 623 36 83, e-mail: ciop@ciop.pl.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu zamieszczony zostal w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS >>