RPO przypomina w wystąpieniu do prezesa Rady Ministrów, że przepis Europejskiej Karty Społecznej nie określa wymaganego minimalnego zwiększenia stawki wynagrodzenia. Europejski Komitet Praw Społecznych uznał jednak, że rekompensatą za pracę w godzinach  nadliczbowych, zamiast zwiększonego wynagrodzenia, może być czas wolny, ale jego wymiar powinien być wyższy od liczby przepracowanych godzin nadliczbowych. Ponadto Komitet uznał, że zgodne z postanowieniem Karty jest pozbawienie prawa do dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz wysokich funkcjonariuszy publicznych.
Rzecznik praw obywatelskich przypomina, że od kilku lat bezskutecznie sygnalizuje potrzebę zmian niektórych przepisów pragmatyk pracowniczych oraz Kodeksu pracy w celu doprowadzenia do zgodności ich brzmienia ze wspomnianym przepisem Europejskiej Karty Społecznej. W ocenie Rzecznika utrzymywanie regulacji prawnych pozostających w sprzeczności z przepisem Europejskiej Karty Społecznej może narazić Polskę na dalsze zaostrzenie stanowiska Europejskiego Komitetu Praw Społecznych.
Rzecznik zwraca się do premiera o podjęcie intensywnych prac w celu dostosowania przepisów do zobowiązań wynikających z Europejskiej Karty Społecznej.