Uzależnienie wynagrodzeń pracowników urzędów pracy od efektów ich działań, profilowanie bezrobotnych według stopnia zapotrzebowania na pomoc i poszerzenie instrumentów wsparcia powinno zwiększyć zatrudnienie i ograniczyć zjawisko rejestrowania się w urzędach wyłącznie w celu otrzymania ubezpieczenia i zasiłku. Niestety wiele spośród proponowanych form pomocy polega na płaceniu przedsiębiorcom za zatrudnienie bezrobotnego (subsydiowanie zatrudnienia), a nie na obniżeniu klina podatkowego.

Na posiedzeniu w dniach 9-10 kwietnia br. Senat rozpatrzy przyjętą przez Sejm nowelizację Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Więcej na www.for.org.pl