MRPiPS wydało komunikat, w którym odniosło się do informacji opublikowanych 31 grudnia 2017 roku przez The New York Times (“Even in Poland, Workers’ Wages Flow to North Korea”). Dziennik informował o północnych Koreańczykach zatrudnianych w Polsce. W tekście podano, że Polska jest jednym z niewielu krajów, które wciąż przyjmują północnokoreańskich robotników, mimo obiekcji Waszyngtonu. W artykule można również przeczytać, że Koreański Instytut Zjednoczenia Narodowego w Seulu szacuje, że za granicą pracuje obecnie nawet 147 tys. północnych Koreańczyków. Podobno władze Korei Północnej zabierają od 30 do 80 proc. ich zarobków, co – zdaniem większości ekspertów - daje przychód w wysokości od 200 do 500 milionów USD rocznie.

Ze względu na sytuację praw człowieka w KRLD, przyjmowane rezolucje i sankcje ONZ, a także w szerszym kontekście wydarzeń na Półwyspie Koreańskim, praca obywateli KRLD jest od dłuższego czasu przedmiotem zainteresowania polskich władz, zarówno w kontekście redukowania liczby pracowników, jak i analizy zasad i warunków ich pracy w Polsce. Rząd w żadnym stopniu nie wspiera i nie inspiruje zatrudniania pracowników KRLD w Polsce - informuje na swojej stronie internetowej MRPiPS.

Polska realizuje rezolucje Rady Bezpieceństwa ONZ i dodatkowe sankcje autonomiczne UE w sprawie pracowników z KRLD. Rada nakłada kolejne ograniczenia na Koreę Płn. w związku z jej programem rozwoju broni nuklearnej i balistycznej. Po 5 sierpnia 2017 r., kiedy przyjęta została pierwsza rezolucja RB ONZ, odnosząca się do zmniejszania zatrudnienia obywateli KRLD, nie zostało wydane przez wojewodów żadne zezwolenie na pracę dla obywateli Korei Płn. w Polsce - poinformowała w środę minister Rafalska. Od 5 sierpnia 2017 r. wojewodowie uchylili 74 wcześniej wydane zezwolenia na pracę dla obywateli Korei Płn.

Ministerstwo poinformowało, że w całym 2017 roku wojewodowie wydali 186 zezwoleń na pracę dla obywateli KRLD (ostatnie w dniu 24.07.2017 roku), co - wg wstępnych danych za rok 2017 - stanowi ok. 0,08 proc. ogółu zezwoleń na pracę cudzoziemców wydanych przez wojewodów na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oficjalne dane będą znane na początku lutego br. Jednocześnie, już od 2016 r. polskie placówki dyplomatyczno-konsularne nie wydały żadnej wizy w celu wykonywania pracy obywatelom KRLD w Polsce - zapewnia resort. Napływ nowych pracowników z Korei Płn. został więc zatrzymany już wcześniej.

MRPiPS zapewnia, że na bieżąco monitoruje kwestię wydawania i uchylania zezwoleń na pracę dla obywateli KRLD przez wojewodów. Po przyjęciu rezolucji 2371 RB ONZ z 5 sierpnia 2017 roku procedowane były stosowne zmiany przepisów prawa polskiego, które dodają podstawę odmowy wydania zezwolenia na pracę przez wojewodę, gdy wymagają tego zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską; wejdą one w życie w lutym br.