Czytaj: UE ma wspólny zbiór zasad ws. praw socjalnych>>

 

Rafalska na konferencji prasowej w Goeteborgu podkreśliła, że Europejski filar spraw socjalnych to "ważny dokument, który próbuje pokazać społeczną twarz Unii Europejskiej".

 

"Żeby to się stało faktem, to ważne są polityki krajowe, i ten dokument jest cenny z tego względu, że pozwala na zastosowanie różnorodności polityk społecznych poszczególnych krajów członkowskich, i to akurat nam też odpowiada" - oceniła szefowa MRPiPS.

 

Dodała, że w dokumencie określone są "niezwykle ważne zakresy odnoszące się do kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, uczciwego wynagrodzenia, w tym odwołania do minimalnego wynagrodzenia, tam są kwestie związane z polityką socjalną i integracją".

 

"Możemy z dumą powiedzieć, że niezależnie od tego dzisiaj podpisanego dokumentu my tę aktywną politykę w zakresie wzrostu wynagrodzenia, w zakresie polityki socjalnej już prowadziliśmy i na wiele tych zasad, które są zawarte w dzisiejszym dokumencie, możemy powiedzieć, że je sprawnie realizujemy, ale oczywiście szereg problemów społecznych ciągle pozostaje do rozwiązania" - podkreśliła Rafalska.

 

Europejski filar praw socjalnych opiera się na 20 podstawowych zasadach uporządkowanych według trzech kategorii: równe szanse i dostęp do zatrudnienia, uczciwe warunki pracy oraz ochrona socjalna i integracja społeczna. Choć zasady te nie są wiążące, mają być wytyczną dla państw członkowskich w kwestii standardów społecznych. W dokumencie mowa jest np. o tym, że państwa UE mają dbać "o odpowiednie płace minimalne, by zapewnić, że zaspokojone będą potrzeby pracownika i jego rodziny".

 

W imieniu Parlamentu Europejskiego dokument podpisał w piątek w Goeteborgu jego szef Antonio Tajani, w imieniu reprezentującej państwa członkowskie prezydencji w Radzie UE - premier Estonii Juri Ratas, a w imieniu Komisji Europejskiej jej przewodniczący Jean-Claude Juncker. W ceremonii wzięli udział szefowie państw i rządów krajów członkowskich, w tym premier Beata Szydło. (PAP)