Przywództwo a sektor gospodarki
\

Krótkotrwałe zyski nie idą w parze z długoterminowymi inwestycjami, o czym ostatnio przekonał się także sektor gazowniczy. Zaledwie 53% pracowników jest zachęcana przez kierownictwo sektora gazowniczego do rozwijania innych obszarów niż tylko te niezbędne do codziennej pracy. Przywódcy z tej gałęzi gospodarki są jednak skuteczniejsi w płynnym prowadzeniu biznesu niż w innych obszarach - 81% do 75%.

Nacisk na taką metodę prowadzi do bardziej bezpośredniego stylu zarządzania. 53% kierowników z branży olejowej i gazowniczej wymaga takiego podejścia do przywództwa, podczas gdy w innych sektorach jedynie 37%. Jednak pracownicy mogą być przez to mniej zaangażowani. Aż 64% zatrudnionych ocenia swoje środowisko pracy jako demotywujące, w porównaniu do innych sektorów, gdzie zdanie to podziela mniej, bo 55% pracowników.

Wskazują na to wyniki badania Enhancing Your Leadership Reserves, prowadzonego przez Hay Group na podstawie bazy najlepszych firm w zestawieniu z ankietą wypełnioną przez ponad 18 tys. pracowników z całego świata. Badanie obejmuje wywiad z przywódcami 33 spółek olejowych i gazowych, a raport odnosi uzyskane wyniki do średnich ze wszystkich przemysłów.

Więcej: www.hrmagazine.co.uk/hro/news/1146023/oil-gas-managers-leadership-conundrum-hay

Źródło: www.hrmagazine.co.uk, stan z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.