Prokuratura Krajowa poinformowała, że  w  związku z informacjami, jakie pojawiły się w przestrzeni medialnej, dotyczącymi opisywanych przez grupę ośmiu kobiet zachowań, jakich mieli dopuszczać się: szef portalu Wyborcza.pl oraz publicysta Krytyki Politycznej, Prokuratura Okręgowa w Warszawie z urzędu zarejestrowała postępowanie w przedmiotowej sprawie.

 

- Po analizie publikacji prasowych, prokurator wszczął dzisiaj śledztwo w czterech wątkach. Chodzi o przestępstwa: zgwałcenia, naruszenia praw pracowniczych, spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz dwukrotnego naruszenia nietykalności cielesnej (czyny odpowiednio z art. 197 § 1 kk, art. 218 § 1 a kk, art. 157 § 1 kk i art. 217 § 1 kk) - czytamy w komunikacie prokuratury.

 

Z infomracji wynika, że w toku śledztwa w charakterze świadków przesłuchane zostaną autorki publikacji i w zależności od ich relacji prokurator będzie podejmował dalsze czynności procesowe w sprawie, zgodnie z odpowiednim trybem określonym w kodeksie postępowania karnego. W pierwszej kolejności musimy ustalić szczegóły czynów, w tym kiedy były podejmowane i w jakich okolicznościach.

 

Prokuratura wystąpi również do spółki Agora S.A. o przekazanie dokumentacji z wewnętrznego postępowania wyjaśniającego prowadzonego w spółce w związku z ujawnionymi zachowaniami.