W projekcie rozporządzenia:
a) zrezygnowano z przepisów określających wymagania dla uprawnionych lekarzy i psychologów do przeprowadzania badań osób starających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
b) zrezygnowano z obligatoryjnego badania okulistycznego, jednocześnie lekarz uprawniony może przeprowadzić takie badanie w ramach badań dodatkowych;
c) wprowadzono wzór o niepełnosprawności;
d) wprowadzono wzór orzeczenie psychologicznego;
e) wprowadzono stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne;
f) zrezygnowano z przepisów określających częstotliwość przeprowadzanych badań lekarskich.
Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz osób posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. poz. 855), które utraci moc z dniem 1 stycznia 2014 r.