Do wysokości emerytury byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych należy  uwzględnić także wysokość wypłaconych premii ze względu na obowiązek opłacania od nich składek. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale dotyczącej ubezpieczonego, który wystąpił do ZUS o ustalenie emerytury z 20 lat obejmujących także okres PGR. Wątpliwości powstały na gruncie wprowadzonego w 1968 r. obowiązku opłacania składek emerytalnych przez samych pracowników, które były zwolnione od podatku od wynagrodzeń. Zakłady pracy pobierały taka składkę i potrącając ją  przy wypłacie razem ze składką na ubezpieczenie społeczne przekazywały do ZUS. Składki na ubezpieczenia społeczne w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa państwowego były jednolite dla wszystkich pracowników PGR i płacone przez przedsiębiorstwa.  Właśnie ta składka była podstawą do wyliczenia wymiaru emerytury. SN uznał, że podzieloną składkę na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia społeczne należy traktować łącznie. I dlatego wypłacane premie ZUS musi uwzględnić do emerytury.

Sygn. akt III AUa 925/ 09

Źródło: Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 2 września 2010 r.