Celem przyjętych przez Sejm rozwiązań jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez małe i średnie firmy. W myśl nowych przepisów jeśli w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia w zakładzie pracy podwładny rozpocznie pracę w innym przedsiębiorstwie, nie będzie podlegał badaniom wstępnym. Wystarczy, że przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu, a kolejny pracodawca stwierdzi, iż odpowiadają one tym, które panują w jej zakładzie.
Nowa ustawa ogranicza ponadto obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm. W ustawie znalazły się także rozwiązania ukierunkowane na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wspieranie inwestycji. Wejście w życie zmian pozwoli firmom zaoszczędzić ok. 900 mln zł już w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy. Uchwaloną ustawę Sejm przekazał do rozpatrzenia Senatowi. Nowelizacja miałyby wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Zobacz także: Badania lekarskie ważne również u nowego pracodawcy>>

Zobacz także: Badania profilaktyczne na celowniku prawodawcy>>