Według The Business Research Company w 2018 roku globalna wartość rynku sportowego wynosiła 488,5 mld dolarów. Szacuje się, że w 2022 roku wzrośnie do ponad 614 mld dolarów. Największy udział w rynku sportu ma Ameryka Północna - wynosi on ponad 30 procent  światowego rynku.

 


Koszty dla gospodarki

W Polsce branża sportowa wygenerowała w 2018 roku 9,63 mld złotych wartości dodanej, utrzymując tym samym łącznie 109 tysięcy miejsc pracy i zapewniając 2,98 mld zł wynagrodzeń. Każda złotówka wydana na sport nie tylko ma efekt mnożnikowy dla gospodarki, lecz także pozwala zredukować koszty m.in. w obszarze ochrony zdrowia – mówi Krzysztof Kutwa, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Czytaj w LEX: Potrącenia z zasiłku chorobowego >

Przy obliczaniu tych kwot wykorzystano mechanizm Input-Output, który odzwierciedla wewnętrzne powiązania między gałęziami gospodarki.  Chodzi o proces, w którym nakłady z jednej branży wytwarzają produkty do konsumpcji lub do produkcji dla innej branży. Innymi słowy, aby jedna branża mogła wytworzyć jakieś dobro, musi zakupić materiały od innej branży.

Czytaj w LEX: Okres wyczekiwania a prawo do świadczeń chorobowych - poradnik na przykładach >

- Koszty braku aktywności szacuje się na 7 mld złotych rocznie. Gdyby co druga osoba, która nie jest aktywna fizycznie, zaczęła regularnie uprawiać sport, przełożyłoby się to na co najmniej 11 tys. zawałów mniej, 2,2 tys. mniej zachorowań na nowotwór jelita grubego czy 1,5 tys. mniej przypadków raka piersi – dodaje Kutwa. Koszty opieki zdrowotnej spadłyby w skali roku o 440 mln złotych, a koszt absencji pracowniczych zmalałby o 3 mld złotych.

Czytaj w LEX: Świadczenia chorobowe dla pracowników i osób nie będących pracownikami >

 

Zmiany w systemie kształcenia

Autorzy analizy zwracają uwagę, że potrzebne są zmiany w systemie kształcenia. - Rosnące zainteresowanie zatrudnienia w branży sportu wymaga ułatwień kształcenia kompetentnych kadr, których zakres specjalizacji i zadań rośnie wraz z wprowadzeniem nowoczesnych technologii i sportu. Przyszła legislacja powinna zmierzać do ułatwienia absolwentom szkół mistrzostwa sportowego zdobywania uprawnień instruktorskich w ramach ich dyscyplin sportowych. Wyzwaniem pozostaje niedostateczna profesjonalizacja kompetencji kształtowanych w sporcie po zakończeniu edukacji wyższej - podkreślono.

 


Spada aktywność - dodatkowe koszty dla systemu

Regularnie sport uprawia  co 20 mieszkaniec Polski (5 proc.), a co czwarty z pewną regularnością (23 proc.) W UE średnio to odpowiedni 7 proc. i 33 proc. W Polsce ponad połowa badanych twierdzi, że w ogóle nie uprawia sportu (56 proc.). 

Czytaj w LEX: Premie i nagrody a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego >

Z analizy wynika, że przez ostatnie 15 lat spadek aktywności sportowej zmalał o 10 pkt. proc.

Z raportu wynika, że najbardziej aktywną sportową grupą są studenci. - Co ciekawe, menadżerowie, którzy wydawałoby się mają mniej czasu, biorąc pod uwagę tempo ich pracy, częściej znajdują czas na sport, niż pracownicy, którymi zarządzają. Jednocześnie emeryci mieszkający w Polsce ponad dwukrotnie rzadziej decydują się na aktywność fizyczną, niż średnio w UE.

Czytaj też: Stracił status bezrobotnego, bo szkolił się w WOT >>>