Raport firmy doradczo- szkoleniowej Gamma  obejmuje analizę 8 najważniejszych trendów zaobserwowanych w obszarze HR w ubiegłym roku.  Specjalnie dla Państwa wybraliśmy najciekawsze z nich:
 
Po pierwsze postawa!
Wiele firm jest gotowych na inwestowanie w rozwój umiejętności praktyczne swoich pracowników (np. techniki sprzedaży i negocjacji dla handlowców, techniki zarządzania dla menedżerów).
 - Najlepsze rezultaty osiągają pracownicy i menedżerowie, którzy dysponują kombinacją umiejętności praktycznych oraz umiejętności mentalnych- zauważa Krzysztof Pilarczyk, dyrektor merytoryczny Gammy. Umiejętności mentalne to zdolność do osiągania lepszych rezultatów dzięki kształtowaniu swojego sposobu myślenia i nastawienia oraz przekonań pozwalających przejść na wyższy poziom skuteczności. Treningi mentalne dla biznesu stają się stopniowo tak samo istotne jak inne szkolenia rozwijające klasyczne umiejętności. Postawa jest wszakże integralnym składnikiem kompetencji zawodowych. Przykładowo dla handlowców jedną z kluczowych kompetencji jest radzenie sobie z porażkami, dla menedżerów będzie to umiejętność myślenia jak przedsiębiorca, a dla szefów projektów wytrwałość w pokonywaniu przeszkód i determinacja w dążeniu do celu.
 
 
Generacja Y w natarciu
Jedni pogodzili się z tym, że są skazani na pokolenie Y, inni zaczęli znajdować ich przewagi. Jednak zachodzące zmiany demograficzne i generacyjne sprawiły, że firmy coraz częściej przekazują funkcje kierownicze pracownikom pokolenia Y. W efekcie Y-greki nie tylko stanowią ponad połowę aktywnych pracowników, ale sami zarządzają już 38% zatrudnionych osób. W skutek tego organizacje stają przed wyzwaniem zmiany modeli zarządzania i przywództwa oraz przygotowania najmłodszego pokolenia do pełnienie ról menedżerskich.
 
Budowanie kultury współodpowiedzialności
Raport Gammy podsumowujący 2015 rok potwierdza to, o czym w kręgach HR mówi się od dawna: kultura w wielu polskich firmach przypomina „kulturę folwarku”, gdzie trudno o poczucie odpowiedzialności. Dowodem na to jest badanie, z którego wynika, że aż 62% pracowników nie jest zainteresowana tym, czy ich firma odniesie sukces. „Kod folwarczny” i niskie poczucie współodpowiedzialności przejawia się w postawie „Robię tylko swoje, a reszta mnie nie interesuje”. Przemiana „kultury folwarku” w kulturę współodpowiedzialności jest jednym z głównych wyzwań, które czekają polskie firmy w najbliższych latach. Jest to proces, który wymaga zaplanowania  spójnych działań edukacyjnych skierowanych zarówno do pracowników jak i do wszystkich menedżerów firmy. Organizacje, które umiejętnie będą potrafiły budować i wzmacniać kulturę współodpowiedzialności, zwiększają swoją szansę na przyciąganie i zatrzymywanie  najlepszych pracowników.

Klasyczne obszary i tematy szkoleń biznesowych są i będą ważne, ale oczy HR powinny być skierowane do przodu, aby móc dostrzec i przygotować się do wyzwań w niedalekiej przyszłości.

Więcej http://projektgamma.pl/doswiadczenie/raport-hr-2015

Agnieszka Galińska - Kazubska