Wymagania dla jadalni określone są w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), dalej r.b.h.p. Jadalnie podzielone zostały na trzy typy: 1) jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych (typ I); 2) jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów (typ II); 3) jadalnia z zapleczem - przeznaczona do spożywania posiłków profilaktycznych (typ III). Zgodnie z § 34 ust. 3 załącznika nr 3 do r.b.h.p. w jadalni powinny być zainstalowane urządzenia do podgrzewania przez pracownika posiłku własnego (w opisanym przypadku z cateringu) oraz zlewozmywaki dwukomorowe w ilości jeden zlewozmywak na dwadzieścia miejsc w jadalni, ale nie mniej niż jeden zlewozmywak. Ponadto, według § 34 r.b.h.p., każdemu pracownikowi spożywającemu posiłek w jadalni należy zapewnić indywidualne miejsce siedzące przy stole. Jadalnia powinna być wyposażona w umywalki w ilości nie mniejszej niż jedna umywalka na dwadzieścia miejsc siedzących w jadalni, lecz nie mniej niż jedna umywalka. Przy każdej umywalce powinny znajdować się ręczniki jednorazowe lub powinna być zainstalowana suszarka do rąk. W jadalniach typu I i II lub przy nich powinny znajdować się indywidualne zamykane szafki przeznaczone do przechowywania w higienicznych warunkach własnego posiłku pracownika. Szafki nie będą wymagane jeśli pracodawca posiłki te będzie przechowywał i wydawał pracownikom bezpośrednio przed spożyciem, albo posiłki dostarczane będą przez catering bezpośrednio przed spożyciem.

Zobacz także: Jadalnię pracowniczą należy dostosować do specyfiki zakładu pracy>>

Zobacz także: Jakim wymaganiom powinno odpowiadać pomieszczenie kuchenne w budynku administracyjno-biurowym?>>
 

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.