Badania pokazują, że polskie firmy wciąż szukają sposobów na zmniejszenie kosztów ogólnych bez ograniczania perspektyw rozwoju.

Według globalnych badań przeprowadzonych przez firmę Regus od września ubiegłego roku poczucie bezpieczeństwa inwestycyjnego wśród polskich firm zmniejszyło się o 9 punktów i osiągnęło poziom 117 punktów (Indeks Poczucia Bezpieczeństwa Inwestycyjnego Regus). Jest to kontynuacja spadku odnotowanego w poprzednim badaniu przeprowadzonym pomiędzy marcem i wrześniem 2011 r. Liczba firm, które zadeklarowały wzrost dochodu, zmniejszyła się do 55% w porównaniu do 64% sześć miesięcy temu. O 10% zmniejszyła się także liczba firm, które odnotowały wzrost zysków (43%). Pamiętając o potrzebie ograniczania kosztów na rzecz osiągnięcia trwałego wzrostu, za najbardziej skuteczne środki zapewniające cięcia kosztów w nadchodzących miesiącach firmy uznają: zwiększenie zakresu współpracy z dostawcami zewnętrznymi, skrócenie łańcucha dostaw oraz zwiększenie przetwarzania w chmurze w zastosowaniach informatycznych. Krzysztof Rudyk, Country Manager Regus w Polsce potwierdza, że poczucie bezpieczeństwa polskiego biznesu, którego poziom był już i tak niski w poprzednim badaniu wykonanym pomiędzy marcem a wrześniem 2011 r., obniżyło się po raz kolejny. Zmniejszeniu uległa liczba firm notujących zysk i dochód, nie powinno zatem dziwić, że aby wykorzystać okazje do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu, firmy nadal szukają sposobów cięcia kosztów ogólnych bez narażania swoich perspektyw rozwoju. Respondenci potwierdzają, że przede wszystkim zwracają się ku bardziej elastycznym praktykom pracy, deklarując, że telepraca może poprawić stabilność biznesową będącą platformą do osiągnięcia wzrostu w przyszłości. Ponieważ na rynku są już dostępne rozwiązania z zakresu elastycznych miejsc pracy, nie ma wątpliwości, że liczba firm korzystających z bardziej aktywnych i skalowalnych konfiguracji będzie w nadchodzących latach wzrastać.

Źródło: www.regus.pl